Bestyrelsen

Formand
Tom Nielsen
Mob. 24797047
mailto:tomogco1@gmail.com
Næstformand
Vivi Nordby
Mob. 40327433
mailto:vivinordby@stofanet.dk
Kasserer
Helge Larsen
Mob. 41420619
mailto:Helge.4700@gmail.com
Sekretær
Niels Bruun
Mob. 25301487
mailto:niebruun@gmail.com
Ordinært bestyrelsesmedlem
Anne-Grethe Torpe
Mob. 24201896
mailto:agtorpe@dadlnet.dk
1. suppleant
Ole Olsen
Mob. 28570062
mailto:ool@stofanet.dk
2. suppleant
Palle Bauer
Mob. 52504789
mailto:palle.bauer@gmail.com