Aktuel INFO

Frit valg af teested

Næstved den 7. juni 2020

Til medlemmerne af Seniorklubben

Frit valg af teested m.v.

Fra torsdag den 18. juni 2020 vil der igen være frit valg af teested for 18-hulspillere. Hvis du allerede har tilmeldt dig turneringen og ønsker at spille fra et andet teested end blå/rød, kan du gå ind og ændre din tilmelding.

Det er dog vigtigt at præcisere, at det teested, du vælger, og som så vil fremgå af startlisten, SKAL du spille fra. Du kan altså ikke ændre dit valg af teested på spilledagen. Gør du dette, medfører det diskvalifikation.

Alle 9-hulspillere spiller dog fortsat fra rød tee.

Med hensyn til scoreindtastning beder vi om, at I alle fortsætter elektronisk via linket, I får tilsendt. Vi er meget glade for jeres indsats, da det sparer os for utrolig megen tid, når vi skal færdiggøre turneringen. I er nogle dygtige seniorer!!!  Vi vil dog stadig gerne have de sidste 10-15 % med også. Dette kan måske lade sig gøre, hvis holdet efter spil bruger 2 minutter sammen for at indtaste på telefonen og efterfølgende konfererer scoren. Eventuelt kan én spiller indtaste for alle 3-4 spillere på holdet. Men vi hjælper fortsat alle, blot I husker, at alle stadig skal aflevere scorekort i postkassen.

 

Indtastning via den tilsendte indtastningskode skal fremover ske senest kl. 20.00 på spilledagen.

 

Med venlig hilsen

Turneringsledelsen


Link til vejledning til indtastning af score
http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741883  

Nyt vedrørende håndteringen af scorekort

Næstved den 24. maj 2020

Til Seniorklubbens medlemmer

Nyt vedrørende håndteringen af scorekort

Til de løbende torsdagsturneringer i Seniorklubben er det nu igen muligt at udskrive scorekort fra skærmene i golfklubben. Husk dog at spritte hænder før og efter udskrivningen.

Der byttes stadig ikke scorekort mellem spiller og markør, men markøren skriver under på medspillerens scorekort tillige med spilleren selv. Dette kan godt gøres uden at røre medspillerens scorekort.

ALLE scorekort – uanset om du selv indtaster, eller du må lade turneringsledelsen gøre det – skal afleveres efter spil i Seniorklubbens postkasse i mellemgangen ved shoppen. Husk ligeledes her at spritte hænder før og efter afleveringen af scorekortene i postkassen.

For jer, som kan indtaste egen/holdets score, vil vi sætte stor pris på, at I fortsætter med det, da det gør turneringslederens arbejde meget lettere. Det gøres stadig via link eller indtastningskoden, som udsendes tillige med ”starttid offentliggjort” og startlisten. Ud over at det letter turneringsledelsens arbejde, kan spillerne hurtigere se deres eget og deres medspilleres resultater på GolfBox. Men hvis man ikke selv føler sig fortrolig med at indtaste scorekortet, vil turneringsledelsen sørge for at indtaste de indleverede scorekort, ligesom scorekort vil blive kontrolleret med scoren, som spilleren selv har indtastet.

Scoreindtastning kan foretages umiddelbart efter runden, og inden scorekortet afleveres i postkassen, eller man kan tage en kopi (tag et billede eller skriv kortet af) af det afleverede scorekort og foretage indtastningen derhjemme.

Venlig hilsen

TURNERINGSLEDELSEN

Vedrørende Spil fra 7. maj 2020 og indtil videre

Næstved den 1. maj 2020

Til Seniorklubbens medlemmer

DGU har lempet på restriktionerne, således at klubberne i klubben nu kan afholde turneringer. Der er dog stadig en del restriktioner, som der kan læses mere om på Næstved Golfklubs hjemmeside
https://www.naestvedgolf.dk/media/5mrjubw0/anbefalinger-22-aprilb.pdf


Det er ikke tilladt med gunstart, ej heller samlinger før og efter spil.

Derfor vil der kun være spil med løbende starter, hvorfor de påtænkte månedsafslutninger ændres til almindelige torsdagsturneringer i henhold til reglerne, som fremgår af GolfBox for den pågældende turnering.

 

Der spilles om præmier for hver måned (Order of Merit), hvor der normalt er 3-5 turneringer, som tæller til månedens resultat, der kan ses på GolfBox under Order of Merit. Præmierne vil blive uddelt første gang, vi har månedsafslutning med fællesspisning, hvor der ligeledes vil være præmieuddeling for vinterspillet. Men vi ved ikke, om det bliver i år eller næste år.

 

Der bliver ikke udleveret fysiske scorekort. Du kan selv hjemmefra udskrive et scorekort fra Næstved Golfklubs hjemmeside. Påfør dine tildelte slag, der fremgår af konverteringstabellen, som du finder på Næstved Golfklubs hjemmeside. I 18-hulsrækken spiller herrer fra blå tee og damer fra rød tee i alle torsdagsturneringer, mens alle 9-hulsspillere spiller fra rødt teested. Der er altså ikke frit valg af teested i nogen af rækkerne.

Scoren godkendes mundtligt af markør, og scoren indtastes på GolfBox via smartphone eller computer, og markør kontrollerer efterfølgende på GolfBox. Spilleren modtager før turneringen et link, som skal bruges til scoreindtastning.

 

Torsdagsturneringerne er handicapregulerende, hvorfor der ikke spilles med oplæg.
Der kan ikke rives i bunkers, men man kan godt forsøge at glatte ud med en fod.
Hvis bolden ligger i et unormalt baneforhold i bunker (fx hvor der ikke er revet), er der fridrop i bunkeren inden for en køllelængde ikke nærmere flaget.

 

Seniorklubben starter ud med årets første turnering den 7. maj. Tilmelding foregår via GolfBox og sidste tilmeldingsfrist er mandag den 4. maj kl. 12.00.

Turnering i Skovbo den 14. maj er aflyst/udskudt, således at der i stedet spilles hjemme denne dato. Tilmelding via GolfBox senest den 11. maj kl. 12.00.

RESUMÈ PROCEDURE FOR DELTAGELSE I TORSDAGSTURNERINGER :

  1. Tilmelding til torsdagsturneringer skal ske senest mandagen før kl. 12.00 (Anfør ved tilmelding, hvis der er samkørsel).
  2. Startliste offentliggøres senest onsdag kl. 12.00 (startlister fremlægges ikke fysisk på startstedet).
  3. Link til brug for indtastning af score på GolfBox udsendes samtidig med startlisten.
  4. Scorekort kan udskrives fra hjemmesiden HER
  5. Anfør hjemmefra jeres tildelte slag på scorekortet. Se beregningsfelt for spillehandicap HER
  6. Der byttes ikke scorekort, men markør godkender mundtligt scoren og kontrollerer efterfølgende resultat/leaderboard på GolfBox
  7. Score indtastes på smartphonen eller computer via det tilsendte link. Se den medsendte Vejledning om scoreindtastning.
  8. Scoren skal være indtastet dagen efter spilledagen senest kl. 12.00, ellers betragtes spilleren som ikke-deltager i turneringen (RTD).

Bestyrelsen 

SENIORKLUBBEN