Aktuel INFO

Indkaldelse Generalforsamling 2018
Næstved den 25. september 2018


 


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Seniorklubben FjordenDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden


torsdag den 25. oktober 2018 kl. 14.30.Generalforsamlingen afholdes i Næstved Golfklubs restaurant,


Karrebækvej 461, 4700 Næstved.


Dagsorden jf. vedtægterne http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741868 :


1. Valg af dirigent


2. Formandsberetning


3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse


4. Fastsættelse af kontingent


5. Forslag fra bestyrelsen


6. Forslag fra medlemmerne


7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9. Valg af suppleanter ikke aktuelt dette år.


8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9. Valg af suppleanter ikke aktuelt dette år.


9. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før general­forsam­lingen afholdes, dvs. senest onsdag den 17. oktober 2018. 


Det/de pågældende for­slag sendes via e-mail til formanden for bestyrelsen Tom Nielsen tomogco1@gmail.com eller ved post til Tom Nielsen, Parkvej 156,
1 – 140, 4700 Næstved.


Seniorklubben er vært ved en kop kaffe med kringle under generalforsamlingen.


Venlig hilsen


Bestyrelsen for Seniorklubben Fjorden