Aktuel INFO

Vinterspil 2020/2021

Næstved 29. november 2020

Info vinterspil 2020/2021

 

Vinterspillet starter fra torsdag den 3. december og fortsætter frem til åbningen af sommerspillet primo april 2021.

Ved vinterspillet kunne vi tidligere blot møde op i klublokalet, hvor der blev trukket lod, og vi kunne efterfølgende gå ud som gunstart kl. 10.00. På grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19 må vi ikke samles mere end 10 personer i klublokalet, hvorfor vi må gøre det på en anden måde.

Til vinterturneringen skal tilmelding derfor foregå via GolfBox på samme måde, som det er sket under novemberspillet. Altså med tilmelding senest onsdag kl. 12.00 før spillet om torsdagen. Startlister vil blive udsendt senest onsdag kl. 18.00. Startlister vil ikke blive fremlagt i klublokalet. Første start vil være kl. 10.00. Tilmelding på GolfBox og efterfølgende startlister vil også fortsætte, selv om vi på et tidspunkt går over til vinterbane.

Alt spil fra torsdag den 3/12 og frem til åbningen af sommerspillet primo april 2021 tæller som én samlet turnering for vinterspillet, og der spilles i 2 rækker, nemlig én samlet for herrer og damer på 18 huller og én for 9-hulsspillere. Point tildeles efter samme skala som ved sommerspil.

Så længe vi kan spille sommerbane spilles henholdsvis 18 og 9 huller.

Hvis sommerbanens bagni lukker, spiller såvel 18-hulsspillere som 9-hulsspillere 9 huller på forni.

Hvis vi spiller vinterbane, spiller 18-hulsspillerne vinterbanens 18 huller, og 9-hulsspillerne spiller vinterbanens 10 huller.

Alle torsdage tæller med til resultatet for vinterspillet, såfremt mindst 10 spillere har gennemført og afleveret scorekort, og resultatet i den enkelte række er kun tællende, såfremt 3 i rækken har gennemført og afleveret scorekort.

Scorekort med underskrifter afleveres efter spil i Seniorklubbens postkasse af alle deltagere, uanset om man har gennemført eller ej. (I skal ikke selv indtaste score).

Der må lægges op overalt i det generelle område, altså overalt bortset fra strafområder og bunkers. Bolden må renses og placeres indenfor et scorekort (20 cm), dog ikke nærmere flaget.

Stillingen vil løbende kunne følges på Seniorklubbens hjemmeside (altså ikke i GolfBox).

Der vil løbende kunne komme ændringer på grund af vejr- og baneforhold.

 

Venlig hilsen
Turneringsledelsen

Seniorklubben

Spil fra 1. november 2020

Spil fra 1. november 2020

 

Så længe vi spiller sommerbane, sker tilmelding som hidtil, altså via GolfBox, og der udarbejdes ligeledes startlister som hidtil.

Tilmelding til torsdagsspil kan dog foregå indtil onsdag kl. 12, så man kan nå at tage bestik af vejret, og startlister offentliggøres så senest kl. 18.


I november måned spilles i 3 klasser, nemlig en herreklasse, en dameklasse og en klasse for 9-hulsspillere. Der foretages ikke hcp-regulering. Der kan allerede nu tilmeldes til de første torsdage i november.


Præmieuddelingen for november plejer at foregå i forbindelse med en juleturnering, men på grund af coronasituationen, forventer vi ikke, at der kan afholdes juleturnering. Præmieuddelingen for november vil derfor finde sted ved en senere lejlighed.

Foreløbig ser banen ud til, at der kan spilles på alle 18 huller på sommerbanen. Men forholdene kan jo hurtigt ændre sig. Så – hvis der skulle blive ændringer med hensyn til valg af bane m.v., vil der komme meddelelse herom. Vi starter tidligst kl. 9.30 afhængig af eventuel rimfrost på greens.

 

Med hensyn til vinterspil og turneringerne i december og frem til april næste år vil der komme nærmere information senere.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Ny hcp-grænse herrer, månedsafslutninger, ny tidsfrist elektronisk indtastning

Næstved den 19. juli 2020

Til medlemmerne af Seniorklubben

Information til medlemmerne om spil m.v. i den kommende tid

 
1. Handicaprække Herrer A / B ændres per 1/8
.
Per 1/8 2020 ændres præmiegrænsen for herrerne i 18-hullersturneringerne således:
Nuværende handicapgrænse Herrer A: 25,4 / Herrer B: 25,5 ændres til: Herrer A: 24,4 / Herrer B: 24,5.
Ændringen skyldes ønsket om en mere ligelig fordeling af det konstaterede spillertal i de to rækker.

2. Vedrørende månedsafslutninger
Grundet Corona-situationens konsekvenser for det efterfølgende arrangement med fælles spisning m.v. aflyses månedsafslutningerne også for juli og august. De erstattende turneringer vil fremgå af GolfBox.

Som følge af ovenstående er OK-turneringen i august også aflyst for indeværende år.

3. Elektronisk indtastning af score
Medlemmernes elektroniske indtastning af score skal fremover være foretaget torsdag senest kl. 18:00 (tidl. kl. 20).
Bestyrelsen anbefaler samtidig medlemmerne, at man i den enkelte bold foretager fælles indberetning i umiddelbar tilknytning til spillet. Det gør indberetningen hurtig, nem og sikker.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Frit valg af teested

Næstved den 7. juni 2020

Til medlemmerne af Seniorklubben

Frit valg af teested m.v.

Fra torsdag den 18. juni 2020 vil der igen være frit valg af teested for 18-hulspillere. Hvis du allerede har tilmeldt dig turneringen og ønsker at spille fra et andet teested end blå/rød, kan du gå ind og ændre din tilmelding.

Det er dog vigtigt at præcisere, at det teested, du vælger, og som så vil fremgå af startlisten, SKAL du spille fra. Du kan altså ikke ændre dit valg af teested på spilledagen. Gør du dette, medfører det diskvalifikation.

Alle 9-hulspillere spiller dog fortsat fra rød tee.

Med hensyn til scoreindtastning beder vi om, at I alle fortsætter elektronisk via linket, I får tilsendt. Vi er meget glade for jeres indsats, da det sparer os for utrolig megen tid, når vi skal færdiggøre turneringen. I er nogle dygtige seniorer!!!  Vi vil dog stadig gerne have de sidste 10-15 % med også. Dette kan måske lade sig gøre, hvis holdet efter spil bruger 2 minutter sammen for at indtaste på telefonen og efterfølgende konfererer scoren. Eventuelt kan én spiller indtaste for alle 3-4 spillere på holdet. Men vi hjælper fortsat alle, blot I husker, at alle stadig skal aflevere scorekort i postkassen.

 

Indtastning via den tilsendte indtastningskode skal fremover ske senest kl. 20.00 på spilledagen.

 

Med venlig hilsen

Turneringsledelsen


Link til vejledning til indtastning af score
http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741883  

Nyt vedrørende håndteringen af scorekort

Næstved den 24. maj 2020

Til Seniorklubbens medlemmer

Nyt vedrørende håndteringen af scorekort

Til de løbende torsdagsturneringer i Seniorklubben er det nu igen muligt at udskrive scorekort fra skærmene i golfklubben. Husk dog at spritte hænder før og efter udskrivningen.

Der byttes stadig ikke scorekort mellem spiller og markør, men markøren skriver under på medspillerens scorekort tillige med spilleren selv. Dette kan godt gøres uden at røre medspillerens scorekort.

ALLE scorekort – uanset om du selv indtaster, eller du må lade turneringsledelsen gøre det – skal afleveres efter spil i Seniorklubbens postkasse i mellemgangen ved shoppen. Husk ligeledes her at spritte hænder før og efter afleveringen af scorekortene i postkassen.

For jer, som kan indtaste egen/holdets score, vil vi sætte stor pris på, at I fortsætter med det, da det gør turneringslederens arbejde meget lettere. Det gøres stadig via link eller indtastningskoden, som udsendes tillige med ”starttid offentliggjort” og startlisten. Ud over at det letter turneringsledelsens arbejde, kan spillerne hurtigere se deres eget og deres medspilleres resultater på GolfBox. Men hvis man ikke selv føler sig fortrolig med at indtaste scorekortet, vil turneringsledelsen sørge for at indtaste de indleverede scorekort, ligesom scorekort vil blive kontrolleret med scoren, som spilleren selv har indtastet.

Scoreindtastning kan foretages umiddelbart efter runden, og inden scorekortet afleveres i postkassen, eller man kan tage en kopi (tag et billede eller skriv kortet af) af det afleverede scorekort og foretage indtastningen derhjemme.

Venlig hilsen

TURNERINGSLEDELSEN