Aktuel INFO

Ny hcp-grænse herrer, månedsafslutninger, ny tidsfrist elektronisk indtastning

Næstved den 19. juli 2020

Til medlemmerne af Seniorklubben

Information til medlemmerne om spil m.v. i den kommende tid

 
1. Handicaprække Herrer A / B ændres per 1/8
.
Per 1/8 2020 ændres præmiegrænsen for herrerne i 18-hullersturneringerne således:
Nuværende handicapgrænse Herrer A: 25,4 / Herrer B: 25,5 ændres til: Herrer A: 24,4 / Herrer B: 24,5.
Ændringen skyldes ønsket om en mere ligelig fordeling af det konstaterede spillertal i de to rækker.

2. Vedrørende månedsafslutninger
Grundet Corona-situationens konsekvenser for det efterfølgende arrangement med fælles spisning m.v. aflyses månedsafslutningerne også for juli og august. De erstattende turneringer vil fremgå af GolfBox.

Som følge af ovenstående er OK-turneringen i august også aflyst for indeværende år.

3. Elektronisk indtastning af score
Medlemmernes elektroniske indtastning af score skal fremover være foretaget torsdag senest kl. 18:00 (tidl. kl. 20).
Bestyrelsen anbefaler samtidig medlemmerne, at man i den enkelte bold foretager fælles indberetning i umiddelbar tilknytning til spillet. Det gør indberetningen hurtig, nem og sikker.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Frit valg af teested

Næstved den 7. juni 2020

Til medlemmerne af Seniorklubben

Frit valg af teested m.v.

Fra torsdag den 18. juni 2020 vil der igen være frit valg af teested for 18-hulspillere. Hvis du allerede har tilmeldt dig turneringen og ønsker at spille fra et andet teested end blå/rød, kan du gå ind og ændre din tilmelding.

Det er dog vigtigt at præcisere, at det teested, du vælger, og som så vil fremgå af startlisten, SKAL du spille fra. Du kan altså ikke ændre dit valg af teested på spilledagen. Gør du dette, medfører det diskvalifikation.

Alle 9-hulspillere spiller dog fortsat fra rød tee.

Med hensyn til scoreindtastning beder vi om, at I alle fortsætter elektronisk via linket, I får tilsendt. Vi er meget glade for jeres indsats, da det sparer os for utrolig megen tid, når vi skal færdiggøre turneringen. I er nogle dygtige seniorer!!!  Vi vil dog stadig gerne have de sidste 10-15 % med også. Dette kan måske lade sig gøre, hvis holdet efter spil bruger 2 minutter sammen for at indtaste på telefonen og efterfølgende konfererer scoren. Eventuelt kan én spiller indtaste for alle 3-4 spillere på holdet. Men vi hjælper fortsat alle, blot I husker, at alle stadig skal aflevere scorekort i postkassen.

 

Indtastning via den tilsendte indtastningskode skal fremover ske senest kl. 20.00 på spilledagen.

 

Med venlig hilsen

Turneringsledelsen


Link til vejledning til indtastning af score
http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741883  

Nyt vedrørende håndteringen af scorekort

Næstved den 24. maj 2020

Til Seniorklubbens medlemmer

Nyt vedrørende håndteringen af scorekort

Til de løbende torsdagsturneringer i Seniorklubben er det nu igen muligt at udskrive scorekort fra skærmene i golfklubben. Husk dog at spritte hænder før og efter udskrivningen.

Der byttes stadig ikke scorekort mellem spiller og markør, men markøren skriver under på medspillerens scorekort tillige med spilleren selv. Dette kan godt gøres uden at røre medspillerens scorekort.

ALLE scorekort – uanset om du selv indtaster, eller du må lade turneringsledelsen gøre det – skal afleveres efter spil i Seniorklubbens postkasse i mellemgangen ved shoppen. Husk ligeledes her at spritte hænder før og efter afleveringen af scorekortene i postkassen.

For jer, som kan indtaste egen/holdets score, vil vi sætte stor pris på, at I fortsætter med det, da det gør turneringslederens arbejde meget lettere. Det gøres stadig via link eller indtastningskoden, som udsendes tillige med ”starttid offentliggjort” og startlisten. Ud over at det letter turneringsledelsens arbejde, kan spillerne hurtigere se deres eget og deres medspilleres resultater på GolfBox. Men hvis man ikke selv føler sig fortrolig med at indtaste scorekortet, vil turneringsledelsen sørge for at indtaste de indleverede scorekort, ligesom scorekort vil blive kontrolleret med scoren, som spilleren selv har indtastet.

Scoreindtastning kan foretages umiddelbart efter runden, og inden scorekortet afleveres i postkassen, eller man kan tage en kopi (tag et billede eller skriv kortet af) af det afleverede scorekort og foretage indtastningen derhjemme.

Venlig hilsen

TURNERINGSLEDELSEN