Vinterspil og vinterbane

Særregler for vinterspil og spil på vinterbane

     (Gældende per 1. november 2019)              

Periode

Primo december starter vinterspillet, der udgør én samlet resultatperiode frem til åbningen af sommerspillet primo april.


Bane

På sommerbane spilles hhv. 18-hullers- og 9-hullersturneringer.

På vinterbane spilles hhv. 18-hullers- og 10-hullersturneringer.

Mødetid, scorekort, holdfordeling, rækker, præmier

Man møder op i god tid og er klar med sit scorekort til lodtrækning om hold præcis kl. 10.00, hvorefter man straks går ud.

Efter spil afleveres scorekortet i
Seniorklubbens postkasse. Uanset resultat eller evt. manglende gennemførelse af runden skal spilleren aflevere sit scorekort efter spil.

Der spilles Stableford i 2 rækker: Én fælles 18-hullersrække og én fælles 9-/10-hullersrække. Spilleren kan på den enkelte turneringsdag frit vælge at spille i 18-hullersrækken eller i 9-/10-hullersrækken.

Point tildeles ved hver turnering efter samme skala som ved sommerspillet og lægges sammen for
hele vintersæsonen. Point opnået i 18-hullersrækken kan ikke overføres til 9-/10-hullersrækken eller omvendt.
   

Minimum 10 spillere (samlet 18-hullers- + 9-/10-hullersturnering) skal have gennemført turneringen og afleveret scorekort, for at turneringen er tællende til sæsonpræmieringen. Ligeledes skal minimum 3 spillere i den enkelte række have gennemført deres runde og afleveret scorekort, for at deres resultat ved turneringen er tællende til præmieringen. 

Bemærk angående 9-/10-hullersspil: Hvis der på dagen ikke er mindst tre 9-/10-hullersspillere, må man enten spille alle 18 huller sammen med de øvrige fremmødte eller evt. spille for sig selv uden for turneringen. Man kan altså ikke følge et 18-hullershold og så stige af efter de 9/10 huller.
 


Vinterbaneregler 
Der spilles efter Næstved Golfklubs vinterbaneregler, som er anført på Næstved Golfklubs hjemmeside:
https://www.naestvedgolf.dk/baner-og-faciliteter/vinterregler 

Hertil er der dog følgende tilføjelser gældende alene for Seniorklubbens spil: 
1. Ud over, at der skal bruges måtte i det generelle område, i strafområder og på teesteder, der bruges måtte også på green. Bolden må overalt renses og placeres inden for et scorekort, dog ikke nærmere flaget. Der må kun anvendes tee på teestedet.

2. I bunkers der - ud over spil efter de normale golfregler - slås fra måtte efter eventuel boldrensning og genplacering inden for et scorekort eller tages lempelse uden straf efter regel 16.1a ("Lempelse for unormale baneforhold"): 
https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-16

3. Flagstænger skal forblive i hul - også ved spil fra green. 

4. Turneringslederen kan på en given dag - betinget af aktuelle forhold omkring og i hullerne - beslutte, at bolden anses for at være spillet i hul, hvis bolden ligger inden for en putters afstand fra hullet, i så fald med tillæg af ét slag. Dette meddeles, inden turneringen påbegyndes. 

5. I øvrigt spilles der efter almindeligt gældende golfregler.  


Konverteringstabeller til brug for scorekort på vinterbane 
Følg disse links til NGK's hjemmeside: 

1. Find først dine tildelte slag på sommerbanen:
Damer: rød tee. Herrer: gul tee:
https://www.naestvedgolf.dk/baner-og-faciliteter/18-hulsbanen/konverteringstabeller

2. Gå dernæst til konverteringstabellen for vinterbanen og se dine slag på vinterbanen for hhv. herrer og damer:
https://www.naestvedgolf.dk/media/1118/dokument20-281-1.pdf