Vinterspil og vinterbane

Særregler for vinterspil og spil på vinterbane
(Gældende per 1. december 2022)

Periode
Primo december starter vinterspillet, der udgør én samlet resultatperiode frem til åbningen af sommerspillet primo april.

Bane
Der spilles kun 9-hullers turneringer, hvad enten det er på sommer- eller vinterbane.

Spilform
Der spilles Stableford i én række fælles for damer/herrer.

Mødetid, scorekort, holdfordeling, præmier
Man møder op i god tid og er klar med sit scorekort til lodtrækning om hold præcis kl. 10:00, hvorefter man straks går ud.

Efter spil afleveres scorekortet i Seniorklubbens postkasse (tv i gangen ind til shoppen). Uanset resultat eller evt. manglende gennemførelse af runden skal spilleren aflevere sit scorekort efter spil. Scorekortet skal afleveres senest 60 minutter efter spil.

Point tildeles ved hver turnering efter samme skala som ved sommerspillet og lægges sammen for hele vintersæsonen.

Minimum 10 spillere skal have gennemført turneringen og afleveret scorekort, for at turneringen er tællende til sæsonpræmieringen.

Spilles der mere end 10 turneringer i vinterspillet, er det de 10 bedste resultater for den enkelte spiller, som tæller i placeringsregnskabet.

For at udløse præmiering for vinterspillet skal minimum 6 af de planlagte turneringer være afholdt.

Vinterbaneregler
Der spilles efter Næstved Golfklubs vinterbaneregler:
Næstved Golfklub - Vinterbanen (naestvedgolf.dk)
og
https://www.naestvedgolf.dk/media/3zrl4ksv/ngk_vinterregler_2022.pdf

Hertil er der dog følgende tilføjelser gældende alene for Seniorklubbens spil:


1. Vedrørende greens
Ud over at der skal bruges slagmåtte i det generelle område, i strafområder og på teesteder (overtrædelse: 2 strafslag), der bruges slagmåtte også på greens. Bolden må overalt renses og placeres inden for et scorekort, dog ikke nærmere flaget.
Kun på teestedet må
anvendes tee.

Turneringslederen kan på en given dag - betinget af aktuelle forhold omkring og i hullerne - beslutte, at bolden anses for at være spillet i hul, hvis bolden ligger inden for en putters afstand fra hullet, i så fald med tillæg af ét slag. Dette meddeles, inden turneringen påbegyndes.

2. Vedrørende bunkers
I bunkers  der - ud over spil efter de normale golfregler – slås fra slagmåtte efter eventuel boldrensning og genplacering inden for et scorekort eller tages lempelse uden straf efter regel 16.1a (”Lempelse for unormale baneforhold”)
Lempelse for unormale baneforhold (gælder også ikke-flytbare forhindringer), situation med farligt dyr, fæstnet bold. (randa.org)

I øvrigt spilles der efter almindeligt gældende golfregler.

Konverteringstabeller til brug for scorekort til vinterbane
https://www.naestvedgolf.dk/media/b12bucud/ngk_konverteringstabeller-vinter-2022.pdf

Scorekort til vinterbane (web-udgave)
https://www.naestvedgolf.dk/media/1lqnn1zi/ngk-scorekort-vinterbane-web.pdf

OBS! (Gælder også i hovedklubben)
Sommergreens må ikke betrædes, når der er rimfrost og frost. Bolde, der i det tilfælde lander på sommergreens, må ikke hentes. Der skal spilles er ny bold. Fridrop uden straf.
Hvis ikke der er frost eller rimfrost, må man gerne hente bolden på sommergreens, men der skal lilgesom i ovenstående tilfælde spilles videre ved at droppe bolden uden straf fra samme sted, hvor man lige har slået.
Overtrædelse defineres som: Spil fra forkert sted, medfører 2 strafslag i slagspil og tab af hul i hulspil.