Kort vejledning i GolfBox

Kortfattet vejledning om GolfBox (november 2015) 

Nedenfor gives en kortfattet vejledning til det mest nødvendige på GolfBox vedrørende tilmelding til turnering og oplysning om dit resultat. Resten overlades til din egen efterforskning!

Når du har logget dig på GolfBox og ønsker at foretage noget i relation til en turnering, klikker du ind på ”Klubturnering” nederst til venstre på oversigtssiden. På den fremkomne side ser du øverst et menu-bånd med KALENDER, ORDER OF MERITS, SPROG. Du står automatisk i KALENDER. Find den turnering nedenfor, som du har brug for, og klik der.

Øverst på siden ser du nu en bjælke: LEADERBOARD, STATISTIK, STARTLISTE, SPILLERE, INFO og TILMELDING.

LEADERBOARD (Resultatliste)
Når turneringsresultatet er lagt på GolfBox, kan du ved at klikke på din række fx A-Dame (AD) / B-Herre (BH) se dit navn. Her kan du se din placering i den pågældende turnering, og ved at trykke på dit navn (eller andre) kan du se scoren på de enkelte huller.

STATISTIK
Her ser du forskellige statistiske oplysninger angående scorer. Oplysningerne her er til din egen orientering.

STARTLISTE
Liste over starttider, når disse er offentliggjort. Du bør også have fået en mail med din egen starttid samt øvrige spillere i bolden.

SPILLERE
Her kan du se tilmeldte spillere på det tidspunkt, hvor du klikker ind. Hvis du er i tvivl, om du har tilmeldt dig, kan du også altid gå ind på dette punkt og se, om du er tilmeldt. Man kan se såvel alle tilmeldte, som tilmeldte i den enkelte handicapgruppe. Ønsker du fx at se alle tilmeldte damer i A-rækken, markerer du A-Dame i rækkefeltet over spillernes navne.

INFO
Oplysningerne under dette punkt forudsættes bekendt af alle turneringsdeltagerne.  

I INFO ses alle turneringsbetingelser (spilform, tilmeldingsfrister, evt. betaling osv.). Umiddelbart under oplysninger om tilmeldingsfrister ses blå knap, hvor du kan starte din tilmelding. I forbindelse med tilmelding fremkommer et udfyldningsfelt ”KOMMENTAR”. Her kan du skrive specielle ønsker fx begrundet i samkørsel. Bemærk, at ved gentaget indlogning senere (fx fordi du vil kontrollere din tilmelding), er teksten i dette felt forsvundet. Ordlyden ses dog stadig af turneringslederen.
Ønske om, at der kan vælges rød tee for herrer, kan endnu ikke håndteres af GolfBox i forbindelse med tilmeldingen. Dette ønske effektuerer spilleren selv i forbindelse med sin udprintning af scorekortet ved den pågældende turnering.

TILMELDING
Tilmelding til en turnering kan naturligvis også ske direkte via denne knap, og du kommer igennem samme procedure som nævnt ovenfor under INFO.

SAMLET PLACERING
Ønsker du at se din samlede placering for Seniorklubbens turneringer klikker du på KLUBTURNERINGER i hovedmenuen til venstre. I øverste menu-bånd klikker du på ORDER OF MERITS.
Under det næste blå bånd ser du i højre side det aktuelle årstal i et gult felt. Ønsker du at se placeringer fra andre år, skifter du med pilene til det ønskede år.
I den fremkomne liste under Order of Merit finder du Seniorklubben 18 huller for den relevante række og måned samt årstotalen. Tilsvarende gælder for Seniorklubben 9 huller (her dog kun måned og årstotal).
Bemærk:
Månedens placering er opdelt i 5 rækker: DA, DB, HA, HB, 9H.
Årets placering er opdelt i 3 rækker: Dame A+B total, Herre A+B total, 9 huller total.