Links GolfBox, NGK mv.

Links til GolfBox log-in, Næstved Golfklub og andre nyttige links

GolfBox på Næstved Golfklubs hjemmeside http://www.naestvedgolf.dk/

GolfBox via Golf.dk http://www.golf.dk/

Dansk Golfunions hjemmeside
http://www.danskgolfunion.dk/

Golf.dk http://www.golf.dk/     

Golfreglerne 2019 https://www.randa.org/da-dk/rog/2019/pages/the-rules-of-golf 

Golfudtryk
http://www.golf.dk/nyhed/golfudtryk 

Næstved Golfklub/Næstved Golfbane http://www.naestvedgolf.dk/

Skovbo Golfklub http://www.skovbogolfklub.dk/

Sorø Golfklub http://www.soroegolf.dk/

Vallø Golfklub h ttp://valloe-golf.dk/velkommen